On-line kursevi stranih jezika

Elektronsko učenje u Jezičkom studiju Q se trenutno zasniva iskljucivo na konverzaciji. Sve sto vam je potrebno je brzi internet i priča na željenom jeziku može da počne!

Trajanje časa: 1h
Tempo – po dogovoru
Vreme održavanja – po dogovoru
Minimum uplata – 4 casa

testiranje

Prijava za On-line kurseve stranih jezika

*Unetim podacima pristup imaju isključivo zaposlena lica Škole stranih jezika Q. Podaci će se koristiti radi stupanja u kontakt sa kandidatom i neće se koristiti u druge svrhe.

uplatnica-online-kurs