Konverzacijski kursevi

Konverzacijski kursevi engleskog ili nekog drugog jezika imaju cilj da poboljšaju sposobnost komunikacije i snalaženja polaznika u svakodnevnim i neformalnim situacijama, kao i u poslovnim ili zvaničnim prilikana. Koncepcija programa podrazumeva da polaznici sve vreme obavljaju komunikaciju u obliku dijaloga ili u obliku izlaganja na zadatu temu.

Konverzacijski kursevi pomažu da se prevaziđe najčešći problem prilikom učenja engleskog ili nekog drugog stranog jezika, a to je komunikacija, tj. upotreba stečenog znanja u realnim situacijama. Većina polaznika poseduje uglavnom pasivno znanje jezika, tj. oni su sposobni da razumeju, ali problem nastaje kada sami treba da govore. Neretko se dešava da neko ima visok nivo gramatičkog znanja, ali se teško izražava usmeno.

Konverzacijski kursevi imaju za cilj da aktiviraju prethodno stečeno znanje diskusijom na neku od interesantnih i korisnih tema, gde profesor samo nadgleda razgovor i pomaže polaznicima kada imaju problema da se izraze ili to čine na način koji nije u skladu sa pravilima ili duhom jezika.

testiranje

Prijava za konverzacijske kurseve

*Unetim podacima pristup imaju isključivo zaposlena lica Škole stranih jezika Q. Podaci će se koristiti radi stupanja u kontakt sa kandidatom i neće se koristiti u druge svrhe.

Izgled uplatnice

uplatnica-konveryacijski-kursevi