Kursevi za decu predškolskog uzrasta

Predškolci (za decu od 4 do 6 god.): održavanje nastave je 2 puta nedeljno po jedan školski čas u trajanju od 45 min. Način rada je prilagođen uzrastu i interesovanjima dece. Deca uče na način koji im je primeren i koji ih motiviše – kroz pokret, igru, pesmu, glumu, kreativnu radionicu.