Kursevi za decu predškolskog uzrasta

Predškolci (za decu od 4 do 6 god.):

  • održavanje nastave je 2 puta nedeljno po jedan školski čas u trajanju od 45 min,
  • fond od 65 časova za celu školsku godinu,
  • način rada je prilagođen uzrastu i interesovanjima dece,
  • deca uče na način koji im je primeren i koji ih motiviše – kroz pokret, igru, pesmu, glumu, kreativnu radionicu.