Kursevi stranih jezika za decu školskog uzrasta

Osnovci

  • Kursevi koje nudimo za decu od I do VIII razreda su programirani na 68 školskih časova tokom školske godine (u trajanju od po 45 min.).
  • Program učenja jezika pokriva svih osam godina osnovnog školovanja i daje mogućnost nastavka tokom srednje škole.
  • Način rada je prilagođen uzrasnom dobu dece, prati njihov psihofizički razvoj, mogućnosti i interese, kao i savremena metodička kretanja u nastavi jezika.
  • Velika pažnja se posvećuje aktivnostima kojima se dopunjuje i obogaćuje nastavni plan i program, a tako i razvija dečija kreativnost i samostalnost u radu.
  • Veliki akcenat na časovima je na konverzaciji od najranijeg uzrasta, tako da se možemo pohvaliti da se naši redovni đaci slobodno i tečno služe jezikom.